Bierkönig

2023

Bierkönig Christian

Bierkönig 2023 – Christian Schwarze

***

2022

Bierkönig Dirk Garbowsky 2022

Bierkönig 2022 – Dirk Garbowsky

***

2020

Bierkönig

Biekönig 2020 – Hubertus Heising

2019

Bierkönig Adam Marley 2019

Bierkönig 2019 – Adam Marley

Schützenbruderschaft St. Fabian und Sebastian Neuenheerse e.V. gegr. 1593